Styrelsen 2021 

Ordförande Ingemar Ulinder tel: 070-69 06 725
Vice ordförande Jan-Olof Magnusson tel: 070-99 03 435
Sekreterare Ulf Larsson tel: 070-66 89 287
Vice sekreterare Ingrid Kamperin tel: 072-72 52 122
Kassör Jan Magnusson

tel: 073-06 83 099

Hamnkapten Tommy Baumgartner     tel: 070-028 83 76
Vice hamnkapten Stefan Hansson tel: 072-720 19 54

Kranförare

Ulf Larsson tel: 070-66 89 287
Kent Olausson tel: 072-20 22 242
Jan-Olof Magnusson tel: 070-99 03 435
Jan Magnusson tel: 073-06 83 099

Kranen får av säkerhetsskäl endast köras av utsedd kranförare. Kontakta någon av ovanstående kranförare för bokning av tid.