Styrelsen 2017

Ordförande Ingemar Ulinder tel: 070-69 06 725
Vice ordförande Jan-Olof Magnusson tel: 0510-54 11 78
Sekreterare Ulf Larsson tel: 070-66 89 287
Vice sekreterare och båtplatsansvarig Vakant tel: 
Kassör Jan Magnusson

tel: 073-06 83 099

Hamnkapten Björn Ljungdahl       tel: 070-87 68 777
Vice hamnkapten Stefan Hansson tel: 072-720 19 54

Kranförare

Ulf Larsson tel: 070-66 89 287
Kent Olausson tel: 072-20 22 242
Jan-Olof Magnusson tel: 0510-54 17 78
Jan Magnusson tel: 073-06 83 099

Tills vidare får kranen av säkerhetsskäl endast köras av utsedd kranförare. Kontakta någon av ovanstående kranförare för bokning av tid.