Kontakt

Vill Du komma i kontakt med klubben kan Du använda någon av följande kontakter:

Båtplatsansvarig  Ulf Larsson

tel 070-668 92 87

Hamnkapten             Tommy Baumgartner  

     

tel 073-04 00 498          

    

Klubbens e-post kontakt@sjokvarnsbatklubb.se