Aktuellt i Sjökvarns Båtklubb

OBS!! Fasta tider för kranlyft.

All sjösättning sker hädanefter i den nya kranen eller på rampen längst ut i hamnen. Kranen får endast köras av utsedd karanförare.

Från och med säsongen 2018 kommer fasta tider för sjö och torrsättning att tillämpas.

Bevakning.

Vi vädjar till alla medlemmar att göra sin bevakning i hamnen. Det är viktigt att vi sprider ut bevakningen jämt över säsongen. Vi behöver börja med bevakning redan i början av maj och fram till hamnen stänger i mitten av oktober.

Lediga båtplatser

För aktuell information om lediga båtplatser kontakta båtplatsansvarige Ulf Larsson. 070-668 92 87

Kalendarium